Karlovac

Predsjednik ogranka
Matija Matanović, 099/596-9813

Tajnik ogranka
Zoran Poturica, 091/980-7457

Izvršni odbor
Ivan Brozović
Dražen Marić
Marijan Grubešić
Snježana Kirinić
Ana Milašinović
Zlatko Krvarić
Patris Šuper
Jasna Grbačić

Comments are closed.