Ogranci

U podružnici Karlovačke županije djeluju tri ogranaka. Podružnica broji blizu 250 članica i članova. Ukoliko se želite uključiti u rad naše stranke, kontaktirajte nas ovdje.

Iz Statuta Hrvatskih laburista – Stranke rada:

PODRUŽNICE I OGRANCI STRANKE

Članak 47.
(1) Podružnica Stranke osniva se za područje županije, odnosno Grada Zagreba. Nazivi podružnica su: Podružnica Hrvatskih laburista – Stranke rada i ime županije, odnosno Grada Zagreba.
(2) Podružnica se može osnovati ako na području županije djeluju najmanje 3 ogranka. Ako zbog bilo kojeg razloga broj ogranaka u nekoj Podružnici padne na manje od 3 (tri), a u roku od 3 (tri) mjeseca ne osnuju se novi ogranci i ispuni gornji uvjet, Podružnica se smatra raspuštenom. Predsjedništvo je dužno imenovati povjerenika u roku od 30 dana koji ne smije biti dosadašnji predsjednik Podružnice, a ponovni postupak organiziranja Podružnice može početi kad se uvjet broja ogranaka u njoj ostvari.
(3) Tijela Podružnice su:
a) Skupština;
b) Izvršni odbor;
c) predsjednik.
(4) Skupštinu čine svi članovi u podružnicama do 100 članova. Odluke Skupštine pravovaljane su ako je nazočno više od 25 % članova Podružnice.
(5) U podružnicama s više od 100 članova Skupštinu čine delegati ogranaka tako da se na svakih deset započetih članova bira po jedan delegat. Odluke Skupštine pravovaljane su ako je nazočno više od 50 % delegata.
(6) Skupština bira predsjednika Podružnice, a uz predsjednika, Izvršni odbor čine svi predsjednici ogranaka te Podružnice. Izabrani predsjednik imenuje tajnika Podružnice.
(7) Ogranci s više od 100 članova na svakih novih započetih 100 članova predlažu još jednog člana Izvršnog odbora Podružnice.
(8) Način rada i izbora u podružnicama utvrđuje se Pravilnikom o ustroju Stranke.
(9) Izvršni odbor Podružnice može donijeti Poslovnik o radu Izvršnog odbora.

Članak 48.
(1) Ogranci Stranke osnivaju se za područje općine ili grada, a ustrojstveni oblik Grada Zagreba definira se Pravilnikom o ustroju Stranke. Nazivi ogranaka su: Ogranak Hrvatskih laburista – Stranke rada, ime općine ili grada, odnosno naziv ustrojstvenog oblika Grada Zagreba.
(2) Ogranak se može osnovati ako na području općine ili grada ima najmanje 10 (deset) članova. Ako zbog bilo kojeg razloga broj članova u nekom ogranku padne na manje od 10 (deset), Ogranak se smatra raspuštenim. Predsjednik Podružnice ili županijski povjerenik ili Predsjedništvo dužni su pokrenuti postupak imenovanja povjerenika Ogranka u roku od 30 dana, a ponovni postupak organiziranja Ogranka može početi kad se uvjet broja članova u njemu ostvari.
(3) Tijela Ogranka su:
a) Skupština;
b) Izvršni odbor;
c) predsjednik.
(4) U ograncima, odluke Skupštine su pravovaljane ako je nazočno više od 25 % članova, ali ne manje od 10 (deset) članova.
(5) Skupština bira Izvršni odbor i predsjednika Ogranka.
(6) Izabrani predsjednik imenuje tajnika Ogranka.
(7) Način rada i izbora u ograncima utvrđuje se Pravilnikom o ustroju Stranke.
(8) Izvršni odbor Ogranka može donijeti Poslovnik o radu Izvršnog odbora.

Članak 49.
(1) Podružnice i ogranci Stranke nemaju status pravnih osoba.

Comments are closed.