Program

Hrvatski laburisti – Stranka rada izlaze na izbore samostalno, poštenjem i ugledom svojih kandidata garantiramo da nećemo koalirati niti s jednom strankom – ni prije ni poslije izbora.

Glas za laburiste je glas samo za LABURISTE!

Rad, istina, znanje, poštenje, društvena pravednost, temeljne su vrijednosti Hrvatskih laburista.

Vi ste ti koji financiraju proračune općina, gradova i županija – lokalna samouprava je dužna i obavezna izgraditi sve što Vam je potrebno (asfalt, struja, voda, rasvjeta, itd.). To nije stvar nečije dobre volje. To je Vaš novac.

Jamčimo da ćemo odgovorno upravljati VAŠIM novcem.

Pravednija Hrvatska, pravedniji Karlovac, solidarnost i poštenje, ne „partijama“, „partijskim“ zapošljavanjima i privilegijama.

Neka solidarnost i zajedništvo budu vrijednosti koje će graditi naše društvo i štititi dostojanstvo čovjeka i radnika.

Programske smjernice

Razvoj

 • Planiranje investicijskih mogućnosti (uključivanje u kapitalne projekte na nivou županije)
 • Poticanje sinergije domaćeg i europskog kapitala – EU fondovi (poljoprivreda, proizvodno-prerađivačka industrija, ruralni razvoj, socijalni programi, ekološki projekti, obnovljivi izvori energije, turizam)
 • Prepoznavanje potencijala četiriju rijeka (ugostiteljstvo, smještajni kapaciteti, biciklističke staze, šetnice, kampovi, izletišta)
 • Izraditi strategiju razvoja grada – kakav Karlovac želimo za 20 godina
 • Ulaganje u sustave cjeloživotnog obrazovanja, edukaciju građana i jačanje uloga organizacija civilnoga društva

Proizvodnja

 • Poticanje samostalnih proizvodnih i uslužnih djelatnosti (malo i srednje poduzetništvo)
 • Formiranje klastera – zajednički program proizvodnje (svojevrsni kooperanti)
 • Pomoć oživljavanju i stabilnosti poljoprivrede (imovinsko-pravni odnosi, definirana proizvodnja, cijena otkupa, realni poticaji, kreditiranje)
 • Lokalna ekonomija – domaći proizvodi za domaće tržište proizvoda i usluga (podrška lokalnim proizvođačima i prerađivačima)
 • Pojednostavljenje administracije – smanjenje administrativnih poslova kod registracije i pokretanja proizvodnje
 • Prostor u vlasništvu grada na raspolaganju za samozapošljavanje

Socijalna skrb

 • Smještaj i briga o djeci (jaslice, vrtići, igraonice, cjelodnevni boravak)
 • Briga za starije i nemoćne – objekti za smještaj starijih osoba (hospicij), smještaj stranih državljana ili povratnika iz inozemstva, umirovljenički turizam
 • Pučke kuhinje, skloništa za beskućnike, resocijalizacija
 • Edukacija i briga za socijalno ugrožene kategorije građana
 • Poticanje volontiranja, posebice vezano uz dio populacije koji uključuje djecu, ljude treće dobi, socijalno ugrožene obitelji

Ekologija

 • Ulaganje u industriju otpada – unosan, rentabilan i ekološki nužan korak kroz prikupljanje, reciklažu i preradu otpada (reciklažna dvorišta, zeleni otoci, sanacija postojećih odlagališta)
 • Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije (energija vjetra, sunca, vode, geotermalni izvori)
 • Prirodne ljepote županije kao potencijal cjelogodišnjeg eko-turizma
 • Pitka voda kao posebno bogatstvo karlovačke županije i grada Karlovca

Comments are closed.