Karlovačka županija

Kandidati Hrvatskih laburista – Stranke rada za skupštinu Karlovačke županije:

Donacije

Ukoliko želite donirati, prilikom uplate obavezno upišite svoje ime i prezime, OIB, mjesto i adresu.
Sve donacije sukladno Zakonu dužni smo javno objaviti.
Uplatu donacije možete izvršiti internet bankarstvom ili na bilo kojem šalteru u ustanovama gdje se vrši platni promet (banka, pošta, FINA).
Broj žiro-računa: 2360000-1501243548

Grubešićprof. dr. sc. MARIJAN GRUBEŠIĆ, nositelj liste za Županijsku skupštinu Karlovačke županije

Rođen sam 1961. godine u Karlovcu. Osnovnu školu pohađao sam u Novigradu na Dobri i Jarčem Polju, a srednju u Dugoj Resi i Karlovcu. Maturirao sam 1980., a diplomirao na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1986. Radio sam u Šumariji Duga Resa kao inženjer, potom upisao I završio poslijediplomski studij na Šumarskom fakultetu te 1987. zasnovao radni odnos kao asistent. Tijekom 1990/91. boravio sam na šestomjesečnom znanstvenom usavršavanju (specijalizaciji) u Njemačkoj. Magistrirao sam 1992., a doktorirao 1996. Od 2009. sam u zvanju redovitog profesora.
Voditelj sam i suradnik na više domaćih i međunarodnih projekata, sudjelujem u radnim skupinama i povjerenstvima ministarstava.
Predsjednik sam Odbora za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo te član odbora za obrazovanje, znanost i kulturu te zaštitu prirode i okoliša Hrvatskih laburista – Stranke rada.
Član sam domaćih i međunarodnih strukovnih asocijacija i društava. Za svoj rad primio sam mnoga domaća i inozemna priznanja. Oženjen sam i otac dvoje djece.

1 MARIJAN GRUBEŠIĆ LUCIJANIĆI PALAJSE 7

2 SAŠA ŽUGEČIĆ LUG 61

3 MARIJAN MILINOVIĆ DOMOBRANSKA 16 B

4 JOSIP KOVAČEVIĆ BELAJSKE POLJICE 1

5 DARKO ĐEREK BANSKI KOVAČEVAC 40

6 VLADIMIR GRBAČIĆ STRMAČKI DOL 32

7 PATRIS ŠUPER TINA UJEVIĆA 3

8 MATEJA JURIČEK LADEŠIĆI 2

9 DOMAGOJ POLOVIĆ MREŽNIČKA OBALA 14

10 ĐANI VRANIĆ KRALJA ZVONIMIRA 14

11 MARIO LUKIĆ MIROSLAVA KRLEŽE 11

12 TOMO LUCIJANIĆ VUČJAK 17

13 WERNER PAJIĆ KRALJA TOMISLAVA 23

14 ANKICA PALAJSA LEMIĆ BRDO 30

15 IVICA RADOČAJ CEROVAC VURMANIČKI 107F

16 ANA MILAŠINOVIĆ TADIJE SMIČIKLASA 27 A

17 JADRANKA RAJAČIĆ SMIČIKLASOVA 25

18 BLAŽENKO ŽALAC LUŠČIĆ 41

19 IVAN BROZOVIĆ SARAJEVSKA 2 A

20 JOSIP JURATOVIĆ ROSOPAJNIK 31

21 SUZANA MEJAŠKI VUČJAK 33

22 ANDREJA PUPIĆ JOSEFA JERUZALEMA 3

23 IVANA ŠTOKIĆ BARTOLA KAŠIĆA 11

24 IVANA RADOČAJ CEROVAC VURMANIČKI 107F

25 IVICA PALAJSA VUČJAK 1

26 MARKO VALENČIĆ I. KRŠNJAVOGA 6 B

27 NIKOLINA BASAR MIHALIĆ SELO 21 C

28 MARIJAN BOŠNJAK DUBRAVČANI 19A

29 ŽELJKA VRANIĆ KRALJA ZVONIMIRA 14

30 MARTINA PERIN LADVENJAK 20A

31 DANIJEL FRKETIĆ GORNJE STATIVE 82

32 IVAN PALAJSA KALVARIJA 5A

33 JASNA GRBAČIĆ STRMAČKI DOL 32

34 KRUNOSLAV ŠUBAŠIĆ DONJE PRILIŠĆE 52

35 KRISTINA FRKETIĆ GORNJE STATIVE 82

36 ŠTEFICA PALAJSA VUČJAK 1

37 NADA GLIVAR SPLITSKA 11

38 DANICA LUCIJANIĆ VUČJAK 17

39 MATEJA LENARD TRG HRV. MUČENIKA 1

40 EMIL MEJAŠKI VUČJAK 33

41 SNJEŽANA KIRINIĆ MATOŠEVA 14 B

Comments are closed.