Grad Karlovac

Kandidati Hrvatskih laburista – Stranke rada za vijeće Grada Karlovca:

Donacije

Ukoliko želite donirati, prilikom uplate obavezno upišite svoje ime i prezime, OIB, mjesto i adresu.
Sve donacije sukladno Zakonu dužni smo javno objaviti.
Uplatu donacije možete izvršiti internet bankarstvom ili na bilo kojem šalteru u ustanovama gdje se vrši platni promet (banka, pošta, FINA).
Broj žiro-računa: 2360000-1501243505

Snježana KirinićSNJEŽANA KIRINIĆ, nositeljica liste za Gradsko vijeće Grada Karlovca

Rođena sam 1978. godine u Karlovcu, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završila sam u Dugoj Resi. Kao pobornik cjeloživotnog obrazovanja, 2012. godine upisujem Stručni studij sigurnosti i zaštite na Veleučilištu u Karlovcu. Volonterka sam u Udrugama za zaštitu potrošača i zaštitu okoliša i organizatorica prosvjeda i peticija u gradu Karlovcu. U Hrvatskim laburistima sam od samog početka kao aktivna članica a danas obnašam dužnost Predsjednice Podružnice Karlovačke županije i članica sam Nacionalnog vijeća. Kroz učestalu medijsku aktivnost i razne akcije, rejting Hrvatskih laburista u našoj županiji je postao respektabilan a broj ljudi i ogranaka se od trenutka preuzimanja vodstva višestruko povećao. Cilj kojem težim je da kroz konstantnu edukaciju građanima pomognem da se aktivno uključe u rad lokalne samouprave, te odgovorno i savjesno doprinesu općem boljitku cijele zajednice. Svoj posao obavljam volonterski, bez ikakve naknade, jer radeći za opće dobro svojim primjerom možemo potaknuti ostale da se pridruže i pomognu izgraditi bolji svijet koji će čuvati dostojanstvo čovjeka, koji će omogućiti svakom radniku da ostvari svoja prava i za svoj rad bude pošteno plaćen, koji će voditi brigu o društvenoj pravednosti i obrazovanju, te koji će staviti čovjeka i radnika na prvo mjesto. Želim da svaki građanin ove zemlje osvijesti da samo radom, dosljednošću, solidarnošću i uzajamnim pomaganjem možemo pokrenuti našu zemlju, te na taj način omogućiti budućim pokoljenjima život dostojan čovjeka.

1 SNJEŽANA KIRINIĆ MATOŠEVA 14 B

2 IVAN BROZOVIĆ SARAJEVSKA 2 A

3 MILAN ŽAKULA KAMENSKO 33

4 MATIJA MATANOVIĆ SARAJEVSKA 3C

5 MATIJA STAVLJENIĆ JELAŠI 38

6 JASNA GRBAČIĆ STRMAČKI DOL 32

7 PATRIS ŠUPER TINA UJEVIĆA 6

8 ZORAN POTURICA MIROSLAVA KRLEŽE 6 A

9 MARKO VALENČIĆ IZIDORA KRŠNJAVOG 6 B

10 ŽELJKA VRANIĆ KRALJA ZVONIMIRA 14

11 IVANA RADOČAJ CEROVAC VUKMANIĆKI 107 F

12 MARTINA PERIN LADVENJAK 20A

13 RUDOLF BUTINA STRMAČKI DOL 3

14 TOMO LUCIJANIĆ VUČJAK 17

15 SUZANA MEJAŠKI VUČJAK 33

16 NADA GLIVAR SPLITSKA 11

17 VLADIMIR GRBAČIĆ STRMAČKI DOL 32

18 ŠTEFICA PALAJSA VUČJAK 1

19 KRISTINA FRKETIĆ GORNJE STATIVE 82

20 MARIJAN MILINOVIĆ DOMOBRANSKA 16 B

21 ANA MILAŠINOVIĆ TADIJE SMIČIKLASA 27 A

22 DANIJEL FRKETIĆ GORNJE STATIVE 82

23 IVANA ŠTOKIĆ BARTOLA KAŠIĆA 11

24 DANICA LUCIJANIĆ VUČJAK 17

25 MARIJAN GRUBEŠIĆ LUCIJANIĆI PALAJSE 7

Comments are closed.